Tellimistingimused

Smart Estate OÜ

reg.kood: 12912203

asukoht: Tartu linn, Gildi 12

tel: (+372) 530 949 71

e-post: info@covery.ee

Üldised tellimistingimused

Üldised tellimistingimused kehtivad ettevõtte Smart Estate OÜ (edaspidi veebikeskkond) poolt loodud kodulehel www.covery.ee (edaspidi koduleht) ning tarbija (edaspidi Ostja) vahel toodete või teenuste ostmisel.

Lisaks käesolevatele üldistele tellimistingimustele reguleerivad Ostja ja veebikeskkonna vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (VÕS), tarbijakaitseseadus ja teised õigusaktid.

Käesolevad tellimistingimused, privaatsussätted ning hinnakiri on kehtiv alates 11.11.2021

1.Toodete või teenuste tellimise kord

1.1 Teenuste või toodete tellimiseks ei ole Ostja kohustatud end registreerima Covery.ee veebikeskkonna kasutajaks.

1.2 Ostja valib soovitud toote ning tasumise viisi. Enne tellimuse kinnitamist on Ostjal võimalik tellimus üle vaadata ning tutvuda tellimistingimuste ja privaatsuspoliitikaga. Pärast tellimuse ülevaatamist kinnitab Ostja oma tellimuse. 

1.3 Kõik tooted on käibemaksuvabad. Toodete hinnakirjaga on võimalik tutvuda Veebikeskkonna alammenüü lehel: www.covery.ee/shop 

1.4 Ostjal on võimalik kujundada endale sobiv toode, valides selleks e-poest enda telefoni mudeli, lisab juurde failina foto, mis tulevasele kaanele trükitakse ning enamasti vaadatakse koos Ostjaga lõplik lahendus koos üle, et tellimus töösse rakendada.

1.5 Ostja poolt kinnitatud tellimuse eest on Covery.ee veebikeskkonnale võimalik tasuda internetipanga vahendusel.

1.5.1 Tasumiseks täidab Ostja kõik tellimiseks ette nähtud väljad, kinnitab, et tutvunud kõikide tellimistingimuste ja privaatsussätetega ning seejärel suunatakse Ostja Veebikeskkonna maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB poolt ette antud pangalinkidele.

1.5.2 Tellimus loetakse sooritatuks, kui Ostja vajutab pärast makse teostamist enda valitud pangas funktsioonile „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel näidatakse Ostjale makse õnnestumise kohta ka vastavasisuline teate.

1.6 Tellimus loetakse Veebikeskkonna poolt kätte saaduks, kui Ostja on saanud selleks vastavasisulise kinnituse eelnevalt sisestatud e-maili vahendusel.

1.7 Tellimus jõustub pärast makse laekumist Veebikeskkonna pidaja Smart Estate OÜ arveldusarvele.

1.8 Ostjal on võimalik eraldi veebikeskkonnaga kontakteeruda, et leppida kokku lõplik disainlahendus tulevasele tootele ning see kinnitada. Covery.ee loob võimalikud kujundused ning annab sellest Ostjale enne printimistööde algust ülevaate.

2.Toote kohaletoimetamine

2.1 Tellitud toote toimetab Covery.ee kliendile kätte enda transpordipartnerite vahendusel 3-10 päeva jooksul, vastavalt kliendi poolt valitud tarneviisile. Lihtsaadetisena edastatud tellimuse tarneaeg on keskmiselt 7-10 päeva. Kliendil on võimalik toodet valides märkida ka tavapärasest kallim kiirkulleri teenus, mille alusel on nähtav ka suurenenud toote hind veebipoe kassas.

Kiirkulleri teenusega tarnib SkyNet toote ostjale umbes 2-5 päeva jooksul ning helistab eelnevalt ostjale ca 30-60 minutit ette, et üleandmine kokku leppida.

2.2 Tavapärane kohaletoimetamine on 0€ ning postikulu ei lisandu, kiirkulleri lisatasu kujuneb veebipoes ning sõltub otseselt ostja tellimuse suurusest ja toote omahinnast.

2.3 Juhul kui Veebikeskkonnal ei ole võimalik tellimust Ostjale toimetada Veebikeskkonnast tulenevatel põhjustel, siis kuulub tellimus tühistamisele või saavutatakse kliendige mõni muu alternatiivne kokkulepe.

2.4 Tarneaeg on eeldatav/senistel tarnetulemustel põhinev, kuid Covery.ee ei võta vastutust tarneaja võimaliku pikenemise eest, mis tuleneb sellest mittetulenevatel põhjustel – transpordipartnerite suurenenud töömahtude arv, võimalikd pühad või tellimusele järgnenud nädalavahetus. 

3.Tellimusest taganemine

3.1 Tarbijal on toodete tellimise järel taganemisõigus 14 päeva vastavalt Võlaõigusseaduses (VÕS) sätestatule. Taganemisest teatamiseks võtab ostja ühendust lihtkirjalikult e-mail aadressil info@covery.ee.

4.Ostja õigused ja kohustused

4.1 Tellimuse vormistamisel on Ostja kohustatud esitama tellimuse teostamiseks ja kättetoimetamiseks vajalikud andmed: Nimi, E-post, Telefoninumber, Aadress.

4.2 Veebikeskkond Covery.ee ei garanteeri toote tellimuse nõuetekohast täitmist, kui tellimisele eelnenud andmed ei ole Ostja/Tellija poolt sisestatud korrektselt. Seega on Ostja kohustatud veenduma nõutud väljade täitmise vastavusest tegelikkusele.

4.3 Tellimuse vormistamisel kinnitab Ostja, et on nõus käesolevates üldistes tellimistingimustes sätestatud tingimustega ning kohustub neid täitma.

4.4 Ostjal on võimalik enne tellimuse esitamist esitada Veebikeskkonnale täiendavaid küsimusi nii toote kui ka tehinguga kaasnevate protsesside kohta kas e-maili või ette antud telefoni teel.

5.Veebikeskkonna õigused

5.1 Covery.ee veebikeskkonnal on õigus muuta käesolevat üldiseid tellimistingimusi ilma ette teatamata, avaldades uued kehtivad tingimused internetikeskkonnas.

5.2 Covery.ee veebikeskkonnal on õigus igal ajal ette teatamata muuta e-poe hinnakirja, avaldades uue hinnakirja internetikeskkonnas.

5.3 Covery.ee veebikeskkonnal ei ole võimalik tagada, et toodete kvaliteet vastab kliendi ootustele. Toodete disainlahenduse valib klient ise ning lõpptulemus sõltub otseselt foto kvaliteedist, mis valitud nutitelefoni ümbrisele prinditakse.

5.4 Juhul, kui Ostja ei täida käesolevate üldiste tellimistingimustega talle pandud kohustusi (Andmete sisestamine, kasutustingimuste-ja privaatsusätetega nõustumine ning tasumine), ei saa Covery.ee veebikeskkond tagada tellimuse jõustumist ja/või nõuetekohast toote edastamist.

6.
Maksete töötlemine

6.1 Kõiki Covery.ee veebikeskkonna poolt makseid töödeldakse turvalises makseväravas, koostöös Montonio Finance UAB-ga (www.montonio.com)

7.
Covery.ee veebikeskkonna kohustused

7.1 Covery.ee kohustub Ostjale toimetama kätte pakutavad tooted.

7.2 Kõik pooltevahelised vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui kokkuleppele ei jõuta ja tellija soovib jätkata kaebuse esitamisega, siis on tellijal õigus pöörduda vastava pädevusega institutsiooni poole 

Küsimuste tekkimisel kontakteeruge e-maili teel info@covery.ee

Shopping Cart