Privaatsuspoliitika

Isikuandmete töötlemine

Isikuandmete vastutav töötleja on lehekülje haldaja Smart Estate OÜ (registrikood  12912203, Tartu linn, Gildi 12

Isikuandmete töötlemine toimub ulatuses, mille Ostja on tellimise eelsel sisestamisel Covery.ee veebilehele sisestanud (Nimi, e-maili aadress, telefoni number, tarneaadress) Muuhulgas töödeldakse järgnevaid andmeid:


*Maksete töötlemiseks edastatud andmed: maksja ees-ja perekonnanimi, pangakontonumber;
*Muul viisil teenuste kasutamise teel saadud andmed: näiteks kirjavahetusena Kasutaja ja Klienditoe vahel (Nimi, e-mail, telefoninumber).

 

Edastatud andmeid töödeldakse minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt, s.t isikuandmeid kogutakse vaid ulatuses, mis on vajalik määratletud eesmärkide saavutamiseks – ostjale toote või teabe edastamiseks, tehingu läbiviimiseks ning edaspidiste teavituste edastamiseks tarbija informeerimise eesmärgil.

Kasutaja nõustub ankeedi täitmisel enda isikuandmete edastamisega ning on teadlik antud andmete sisestamise vajalikkusest, et tagada teenuse kvaliteet ja vajaliku informatsiooni kättesaadavus.

Isikuandmete edasi andmine kolmandatale isikutele

Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.

Kolmandateks isikuteks on antud kontseptsiooni järgides makselahendust pakkuvad keskkonnad, s.h juba tellimistingimustes mainitud maksete volitatud töötleja Montonio Finance UAB


Isikuandmete töötlemisest tulenevad Ostja õigused

Veebikeskkonna kliendil on alati õigus keskkonna Covery.ee poole pöörduda enda isikuandmete muutmiseks/täiendamiseks seoses tellimuse täitmiseks, nõuda ülevaadet nende kasutamise või säilitamise kohta või paluda kõik endaga seotud isikuandmed eemaldada (muuhulgas näiteks uudiskirjadega seotud e-mail aadressi eemaldamine nimekirjas).

Covery.ee ei ole kohustatud isikuandmeid säilitama ning teeb seda eelkõige ulatuses, kuniks tellimus on edukalt lõpule viidud.

Kõikide isikuandmetega seotud toimingute tegemiseks/päringute saamisks kontakteeruda e-mail aadressil info@covery.ee

Shopping Cart